Podziękowanie

Dziękujemy

wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do uzupełnienia naszego księgozbioru o nowe pozycje książkowe! Zapraszamy, książki czekają na Was, kochani czytelnicy!