,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"
Wisława Szymborska

Biblioteka Zespołu Szkół Nr 1 otrzymała wsparcie finansowe na zakup książek w ramach wieloletniego programu ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"!
Zostały zaakceptowane wszystkie trzy napisane przez nas projekty na wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej. Programem zostały objęte trzy typy szkół Zespołu Szkół Nr 1: liceum ogólnokształcące, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Ze względu na dużą liczbę uczniów otrzymaliśmy ponad 30 tys. złotych netto na wzbogacenie księgozbioru, przy czym 20% dotacji pochodziło ze Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Zapraszamy czytelników do współpracy przy tworzeniu listy książek, które według Was, są warte przeczytania!